Büyük Orta Avrupa Ve Balkanlar Turu
Büyük Orta Avrupa Ve Balkanlar Turu

Konforlu Araçlarla Ulaşım

8 Gece 9 Gün ..

Kişi Başı
Budva Turu
Budva Turu

Türk Hava Yolları

Vizesiz !

3 Gece 4 Gün ..

Kişi Başı
Üsküp Turu
Üsküp Turu

Pegasus Havayolları

2 Gece 3 Gün ..

Kişi Başı
Belgrad Turu
Belgrad Turu

Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları İle - Vizesiz

3 Gece 4 Gün ..

Kişi Başı
Bayram Thy İle Büyük Balkan Turu

VİZESİZ

7 Gece 8 Gün ..

Kişi Başı

Balkan Turları

Balkanlar’ın beşerî coğrafyası her bakımdan kendine mahsus özellikleri vardır. Balkan dilleri beş ayrı gruba ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi Slav dilleri topluluğudur. Bu dil grubu da üç ana bölüme ayrılır.  Balkanlar dil yönünden olduğu gibi din bakımından da çok karışık bir hale sahiptir. En kalabalık din grubunu Hristiyanlık ve Ortodokslar oluşturur.  Sırplar, Yunanlar, Karadağlılar, Bulgarlar,  Romenler ve Makedonyalılar  Ortodokstur ve sayıları 55 milyona yakındır

Balkanlar yıllarca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bölgede bir çok mimari eser bulunmaktadır. Bizans ve Osmanlı devleti bölgede bir çok eser bırakmıştır.  Balkan turları konusunda kültürel olarak bir çok medeniyetin izlerini keşfedebilirsiniz.  Osmanlı idaresinin Balkanlara yerleşmesi gerçek bir sosyal inkılap meydana getirmiş ve Ortodoks Hristiyanlar, Katoliklik ile eşit gördükleri feodalizmden Osmanlı idaresi sayesinde kurtulabilmişlerdir. Osmanlı idaresi tüm Balkan yarımadasına siyasî ve ticarî bir bütünlük kazandırmış ve ayrıca bölgeye “Pax Ottomanica” (Osmanlı barışı) olarak bilinen 200 yıllık bir barış getirmiştir.

- BALKANLARDAKİ OSMANLI ESERLERİ

Arnavutluk : Muradiye Camii, Bekarlar Camii, Mangalem mahallesi, Halvetiye Tekkesi, İskodra köprüsü, Ethem Bey Camii 

Bosna Hersek : Yeni Camii, Tekke Camii,  Mostar Köprüsü,  Gazi Hüsrev Bey Camii, Gazi Hüsrev Bey hanı,  Başçarşı Camii,  Süleyman Paşa Camii, 

Bulgaristan :  Hacı Veysel Camii, Cebel Camii,  Mustafa Paşa Köprüsü,  Saat Camii,  Hüdavendigar Camii,  Hüdavendigar Camii,  Paşa Camii,  Seyyid Mustafa Paşa Camii,  Kurşunlu Camii, Seyfullah Efendi Camii,  Seyfullah Efendi Camii,  Şerif Halil Paşa Camii,  Bedesten

Makedonya : Alaca Camii, Harabati Baba Tekkesi,  Keçi köprüsü,  Serena Camii,  Serena,  Yahya Paşa Camii 

Yugoslavya-SIRBISTAN :  Belgrad Kalesi, Bayraklı Camii, Tepedelenli Türbesi

Yunanistan : Fethiye Camii, Mustafa Ağa Medresesi, Mustafa Ağa Camii, İbrahim Baba Türbesi,  Yusuf Paşa Camii

Türk Mahallesi : Evrenos Bey İmareti, Eski Camii, Yeni Camii, Hamidiye köprüsü,  Ahmet Paşa sebili, Deli Hüseyin Paşa Camii, Venedik- Osmanlı ceşmesi, Defterdar Camii,  Recep Paşa Camii, Murat Reis Camii,  Süleymaniye Camii,  Yeni Kapı Camii,  Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te dünyaya geldiği ev,  Beyaz Kule,  Alaca İmaret,  Bedesten, Yeni Camii

ÜSKÜP ŞEHRİNİN TARİHİ VE FİZİKİ YAPISI ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER 

A. Camiler : Sultan Murad (Hünkâr) Camii, İshak Bey (Alaca) Camii, Kebir Mehmed Bey (Çelebi) Camii, İsa Bey Camii, Mustafa Paşa Camii, Murad Paşa Camii, Yahya Paşa Camii, Hüseyin Şah Camii, Tütünsüz Camii 

B. Mescitler : Kapıcı Hamza Mescidi, Hacı Balaban Mescidi, Hacı Muhyiddin Mescidi, Hacı Yunus Mescidi, Kara Kapıcı (Hacı Kâzım) Mescidi, Cedid İsa Bey Mescidi, 

C. Türbeler : Paşa Bey Türbesi, Mustafa Paşa Türbesi, Beyhan Sultan Türbesi, Hüseyin Şah Türbesi, Dağıstanlı Ali Paşa Türbesi 

D. Hanlar : Kapan (İsa Bey) Han, Sulu (Yeni) Han, Kurşunlu Han, 

E. Bedesten : İshak Bey Bedesteni 

F. Hamamlar : İsa Bey Hamamı, Davud Paşa Hamamı 

G. Su Kemeri : Mustafa Paşa Su Kemeri 

H. Köprü : Fatih Sultan Mehmed Köprüsü 

I. Tekke : Şeyh Mehmed bin İsmail Efendi Rufai Tekkesi 

İ. Kuleler : Saat Kulesi, Feodal Kule 

J. Kale : Üsküp Kalesi

Balkan turlarına katılarak bu bölgelerden programımızda yer alan eserleri görebilirsiniz. Tamamı için  vip program talebinde buluna bilirsiniz.

Balkan Turları